Välkomna till Hästskolan på Stall Humlebo!


I små grupper om max tre  elever får barn (och ja, ni vuxna får också vara med) lära sig om hästen, hanteringen, skötseln och grunderna i ridningen. Allt med individen och ett naturnära tänk som utgångspunkt. Hästskolan riktar sig i första hand till barn med npf-utmaningar. Tempot på Hästskolan är därför lugnare och varje tillfälle har flexibiliteten att kunna anpassa efter deltagarnas dagsform.


Grupperna är indelade i "Hästskolan 1" som riktar sig till alla barnen oavsett förkunskaper och  "Hästskolan 2" som bäst passar barn från 10 år och uppåt med hästvana. Hästskolan är terminsvis, äger rum en gång i veckan, kostar  800 kr per månad och betalning sker månadsvis via faktura. Mer ingående information lämnas vid start.Schema för grupperna vt-2019:


Hästskolan 1: lördagar 10-12 (full)

Hästskolan 2: lördagar 13-15 (1 plats kvar)

 


Viktigt att komma ihåg är att vi inte är någon ridskola utan vi är en hästskola. Varje tillfälle inleds med att vi pratar om dagen och vad vi ska hitta på. Vi kommer att ha teori och pyssla om hästarna och lära oss teorin praktiskt. Allt markarbete och ridningen är sedan en bonus. Oavsett vad som finns på schemat så är det tillsammanskapet med hästen som är det vi har fokus på.


Har Ni frågor, vill anmäla Er till en grupp eller ställa Er i kö så skicka ett meddelande till oss här eller via vår Facebook sida. Välkomna!

info@stallhumlebo.se