Equine Assisted Activities - vad vi erbjuderEquine Assisted Activities:


Kärt barn har många namn, jag väljer namnet Equine Assisted Activities. Detta gör jag efterson det är precis det vi gör: hästassisterade aktiviteter. Utförandet av alla de olika formerna av hästterapi, hippoterapi och så vidare skiljer sig åt och vilka som gör det är också olika, men resultat oavsett namn är det samma.


En människa som får vara nära en häst mår bättre, både fysiskt och psykiskt.


  • Vid ridningen överförs hästens rörelser till ryttaren vilket stimulerar balans, hållning, koordination, reflexer och rumsuppfattning.
  • Kontakten med hästen stimulerar också kommunikation, självförtroendet och viljan.
  • Hästens värme ger ett lugnDet här erbjuder vi till npf-familjer:


Min vision med Stall Humblebo är att kunna ge barn med npf-utmaningar  och deras familjer en möjlighet att andas. Att skratta tillsammans och att växa. Därför välkomnar jag Er att komma på besök.


Ert barns dagsform får bestämma tempot och typ av aktivitet, om barnet bara  vill klappa på Ior, åka vagn eller rida en liten runda. Inga prestationskrav eller tidspress, bara lugn och ro och fokus på Er lilla familj i en miljö som ger möjlighet till just detta. Vi har lugnet och Ni får bestämma vad Ni vill göra med det.


Eftersom vi vet att man som familj med barn med funktionsnedsättningar har en något mer ansträngd ekonomi än andra,  så vill vi erbjuda detta enbart mot en foderdonation på 300 kr (+100 kr för varje extra syskon/kompis som medföljer). Att få ha ett andrum, få växa i sitt självförtroende och att skratta, det ska inte vara beroende av pengar. 

Några intressanta filmklipp i temat equine assisted activity:

info@stallhumlebo.se